Ikastaroa: Bizikletaz bidaia bat prestatzea
Curso: Preparar un viaje en bicicleta


Ikasturtearen amaieran jakingo duzu:
Planifikatzen eta ibilbide eta etapa egokiak aukeratzen (mugikorreko aplikazioak eta gps-ak ibilbide bat diseinatzeko, dagoeneko sortuta dauden ibilbideak aurkitzeko guneak, nola orientatu, eta abar).
Aurretiko prestakuntza fisikoa egiten. Kirol-erronkarako prestakuntza psikologikoa egiten.
Bizikleta berrikusten eta zure beharretara egokitzen (zer neurri behar duzun eta zure bizikletaren aulkia nola egokitu ikasiko duzu). Zer ekipaje eraman eta nola antolatu alportxak.
Zikloturismoaren elikadurari eta hidratazioari buruzko oinarrizko alderdiak. Segurtasuna, lankideak aukeratzea, ibilbidea hasten den lekurainoko garraioa antolatzea, etab. Laburbilduz, bizikletaz modu autonomoan bidaia bat antolatzeko jakin behar duzun guztia.

Al final del curso sabrás:
Planificar y elegir la ruta y etapas adecuadas (aplicaciones de móvil y gps para diseñar una ruta, lugares donde encontrar rutas ya creadas, cómo orientarnos, etc.). Preparación física previa. Preparación psicológica para el reto deportivo. Revisión de la bicicleta y ajustarla a tus necesidades (aprenderás qué talla es la que necesitas y cómo ajustar el sillín de tu bici). Qué llevar de equipaje y cómo organizar las alforjas. Aspectos básicos sobre alimentación e hidratación en el cicloturismo. Seguridad, elección de compañeros, transporte hasta el lugar de inicio de la ruta, etc En resumen, todo lo que necesitas saber para organizar un viaje en bicicleta de manera autónoma.


Ginkana


Ginkana familian eta lagunekin Taldeak osatuko dira, gehienez bost pertsonatakoak. Herriari buruzko galdera batzuk egingo dira, ahalik eta azkarren erantzuteko estrategia prestatu beharko da. Amaitzeko, parte-hartzaileei sariak banatuko zaizkie. 2 ordu eta 30 minutuko iraupena aurreikusten da, gutxi gorabehera.


Se configuraran los diferentes equipos, máximo de cinco personas. Se plantean una serie de preguntas relacionadas con el municipio, hay que preparar la estrategia para responderlas lo antes posible y se termina con la entrega de premios a los participantes.
Una duración aproximada de 2h 30´.