2. eskuko merkatua
Mercado 2ª mano


Bizikleta saldu nahi dutenek adostutako egunean eta orduan emango digute, eta saltzaileak adierazten duen prezioarekin etiketatuko dugu guk. Egunean zehar salmenta egiten bada, jabeari deituko diogu telefonoz, eta bizikletaren truke hitzartutakoa ordainduko diogu; bestela, merkatua amaitzean jaso dezake jabeak, edo Bizi Eskola proiektuari eman: www.bizieskola.net


Las personas interesadas en vender su bicicleta nos la entregan el día y la hora acordada, la etiquetamos con el precio indicado por el vendedor. Si durante la jornada se produce la venta, llamamos por teléfono a su antiguo dueño y abonamos lo estipulado por su bicicleta, en caso contrario puede pasar a recogerla al finalizar el mercado o donarla al proyecto Bizieskola: www.bizieskola.net


Trebetasun jolasak
Juegos de Habilidad


Proba honen helburua haurren eta nerabeen artean bizikletaren erabilera sustatzea da. Bizikletan trebetasunak eta abileziak modu seguru eta dibertigarrian garatuz. Erresistentzia, abiadura, koordinazioa, oreka eta bizkortasuna bezalako alderdiekin jokatuko dugu.El objetivo de esta prueba es promover entre los niñ@s y adolescentes el uso de la bicicleta. Desarrollando habilidades y destrezas en la bicicleta de una manera segura y divertida. Jugando con aspectos como resistencia, velocidad, coordinación, equilibrio y agilidad.


Ginkana


Ginkana familian eta lagunekin Taldeak osatuko dira, gehienez bost pertsonatakoak. Herriari buruzko galdera batzuk egingo dira, ahalik eta azkarren erantzuteko estrategia prestatu beharko da. Amaitzeko, parte-hartzaileei sariak banatuko zaizkie. 2 ordu eta 30 minutuko iraupena aurreikusten da, gutxi gorabehera.


Se configuraran los diferentes equipos, máximo de cinco personas. Se plantean una serie de preguntas relacionadas con el municipio, hay que preparar la estrategia para responderlas lo antes posible y se termina con la entrega de premios a los participantes.
Una duración aproximada de 2h 30´.