Ikastaroa: Bizikletaz ibiltzen ikasteko ikastaroa
Curso: Para aprender a andar en bicicleta
(Edificio Ilgner)


Ikasturtearen amaieran jakingo duzu:
Oreka ondo mantentzea, pedalei erraz eragitea, biraketak egitea eta aldapak igotzeko aldagailua erabiltzea.

Al final del curso sabrás:
Mantener perfectamente el equilibrio, pedalear con soltura, realizar giros, utilizar los cambios para subir cuestas.

Zizkulazioan ibiltzeko ikastaroa
Curso para circular entre el tráfico
(Herriko plaza, bajo el reloj)


Ikasturtearen amaieran jakingo duzu:
Bizikleta maila dinamikoan kontrolatzea abiadura ertain eta altuarekin eta trafikoari irekitako ingurune batean ibilbideko oztopo finko eta mugikorrak gainditzea.

Al final del curso sabrás:
Controlar la bicicleta a nivel dinámico con velocidades medias y altas, en un entorno abierto al tráfico con obstáculos fijos y móviles en la trayectoria.

Bizikletak elektrifikatzeko ikastaroa
Curso de electrificación de bicicletas
(Naturgela-Jardín Botánico)


Ikasturtearen amaieran jakingo duzu:
Modu didaktikoan ikasiko duzu zure bizikletan kit elektriko bat instalatzen.

Al final del curso sabrás:
Aprenderás de forma didáctica a instalar un kit eléctrico en tu bicicleta.

Bizikleten konponketarako oinarrizko mekanika ikastaroa, irailaren 20tik 22ra
Cursos de mecánica básica para arreglar bicicletas, del 20 al 22 de septiembre
(Naturgela-Jardín Botánico)


Ikasturtearen amaieran jakingo duzu:
Zulaketak konpontzen, gurpil-azalak aldatzen, balaztak eta martxa-aldagailuak doitzen, bizikleta koipeztatzen eta garbitzen, bizikleta bere neurrira egokitzen eta bizikleta baten atalak bereizten.

Al final del curso sabrás:
Arreglar pinchazos, cambiar cubiertas, ajustar frenos y cambios, engrasar y limpiar la bicicleta, ajustarla a su medida, distinguir las diferentes partes de una bici.

Ginkana
(Jardín Botánico)


Ginkana familian eta lagunekin Taldeak osatuko dira, gehienez bost pertsonatakoak. Herriari buruzko galdera batzuk egingo dira, ahalik eta azkarren erantzuteko estrategia prestatu beharko da. Amaitzeko, parte-hartzaileei sariak banatuko zaizkie.
3 ordu iraupena aurreikusten da, gutxi gorabehera.

Se configuraran los diferentes equipos, máximo de cinco personas. Se plantean una serie de preguntas relacionadas con el municipio, hay que preparar la estrategia para responderlas lo antes posible y se termina con la entrega de premios a los participantes.
Una duración aproximada de 3h.