Bilbao Gran Vía (Marqués del Puerto - El Corte Inglés)

2. ESKUKO MERKATUA

MERCADO DE SEGUNDA MANO

 

Bizikleta saldu nahi dutenek adostutako egunean eta orduan emango digute, eta saltzaileak adierazten duen prezioarekin etiketatuko dugu guk.
Egunean zehar salmenta egiten bada, jabeari deituko diogu telefonoz, eta bizikletaren truke hitzartutakoa ordainduko diogu; bestela, merkatua amaitzean jaso dezake jabeak, edo Bizi Eskola proiektuari eman: www.bizieskola.net
Las personas interesadas en vender su bicicleta nos la entregan el día y la hora acordada, la etiquetamos con el precio indicado por el vendedor.
Si durante la jornada se produce la venta, llamamos por teléfono a su antiguo dueño y abonamos lo estipulado por su bicicleta, en caso contrario puede pasar a recogerla al finalizar el mercado o donarla al proyecto Bizieskola: www.bizieskola.net

TREBETASUN JOLASAK

JUEGOS DE HABILIDAD

Proba honen helburua haurren eta nerabeen artean bizikletaren erabilera sustatzea da. Bizikletan trebetasunak eta abileziak modu seguru eta dibertigarrian garatuz.
Erresistentzia, abiadura, koordinazioa, oreka eta bizkortasuna bezalako alderdiekin jokatuko dugu.
El objetivo de esta prueba es promover entre los niñ@s y adolescentes el uso de la bicicleta.
Desarrollando habilidades y destrezas en la bicicleta de una manera segura y divertida.
Jugando con aspectos como resistencia, velocidad, coordinación, equilibrio y agilidad.